Comisii de specialitate

I. Comisia pentru programele de dezvoltare economica si socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, protecția mediului:

 1. Buta Dumitru – președinte
 2. Toma Dan – secretar
 3. Benzar Ionela-Iuliana – membru
 4. Vaida Ghiorghe – membru
 5. Băbuțan  Mihai – membru

II. Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, cultură, culte, activități cultural – sportive și turism, servicii și comerț:

 1. Tuns Ioan – președinte
 2. Nețan Ionel – secretar
 3. Hordoan Maria – membru

III. Comisia juridica si de disciplină, muncă și protecție socială, protecția copilului, apărarea ordinii și liniștii publice:

 1. Vărărean Emil – președinte
 2. Roșca Valer-Adrian – secretar
 3. Tăut Iacob – membru