Hotarari ale Consiliului Local al comunei Mariselu

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Mariselu pentru anul 2017

 

Nr. Crt.Nr. HotarareTitluAcceseaza Document
59Hotărâre_situatii_financiare_trim3_2017Detalii document
58Hot_reprez_consiliu_admi_Sc_MariseluDetalii document
57Hot_Rect_BUGET_2017Detalii document
56Hot_presedinte_sedintăDetalii document
55Hot_plan_ocupare_functii_publiceDetalii document
54Hot_insusire_rap+vanzare_teren_SteczDetalii document
53Hot_indicatori_actualizatinou_Sc_DomnestiDetalii document
52Hot_desemnare_reprezentant_comisie_evaluare_scoalaDetalii document
51Hot_consultantă_juridicăDetalii document
50Hot_aprobare_SF_DC15A_SîntioanaDetalii document
49Hot_aprobare_ROF_primărieDetalii document
48Hotărâre_cofinanţare_Şcoală_DomneştiDetalii document
47Hotărâre_cofinanţare_canalizareDetalii document
46Hot_Rect_BUGET_2017Detalii document
45Hot_indicatori_Sc_DomnestiDetalii document
44Hot_Act_aditional_4_SupercomDetalii document
43Hotărâre situatii financiare trim2 2017Detalii document
42Hot Rect BUGET 2017Detalii document
41Hot. Regulament vânzare bunuri domeniul privatDetalii document
40Hot. revocare hot vanzare teren SteczDetalii document
39Hot. stabilire salarii Primăria Mărişelu Detalii document
38Hot. transmitere AUTODetalii document
37Hotărâre inscriere CF sediu CAP terenuri PT apaDetalii document
36Hot. ajutoar de urgenţă fam ButaDetalii document
3536Hotărâre_situatii_financiare_trim1_2017 7 aprilie 2017Detalii document
3334Hotărâre_modificare_contract_păşune_Hodean 7 aprilie 2017Detalii document
3233Hotarae_licitatie_pasune_comunală 7 aprilie 2017Detalii document
3132Hot_insusire_rap+vanzare_teren_Gherman 7 aprilie 2017Detalii document
3031Hot_casare_obiecte_inventar 7 aprilie 2017Detalii document
2930Hotărâre_inscriere_CF_Scoala_Jeica 6 martie 2017Detalii document
2829Hotărâre_actualizare_date_tehnice_Faţă_Negruşeri 6 martie 2017Detalii document
2728Hot_reziliere_contract_Mălai_Gavril 6 martie 2017Detalii document
2627 Hot_reziliere_contract_Ilieş_Radu 6 martie 2017Detalii document
2526Hot_reziliere_contract_Bîşcovan_Ioana 6 martie 2017Detalii document
2425Hot_presedinte_sedintă 6 martie 2017Detalii document
2324Hot_licitatie_loturi_zootehnice 6 martie 2017Detalii document
2223Hot_indicatori_drum_Jeica 6 martie 2017Detalii document
2122Hot_BUGET_2017 6 martie 2017Detalii document
2021Hot_aprobare_SF_iluminat_Mînzărie 6 martie 2017Detalii document
1920Hot_indicatori_drum_Jeica 5 martie 2017Detalii document
1819Hotarare_respingere_Mărişelu_plângere_Vitalia 4 martie
2017
Detalii document
1718Hotarare_respingere_ADI_plangere_Vitalia 4 martie 2017Detalii document
1617Hotărâre_modificare+completare_inventar_drumuri 3 februarie 2017Detalii document
1516Hotărâre_implementare_proiect_străzi 3 februarie 2017Detalii document
1415Hotărâre_implementare_proiect_drumuri 3 februarie 2017Detalii document
13114Hotărâre_aprobare_SF_străzi (1) 3 februarie 2017Detalii document
1213Hotărâre_aprobare_SF_drumuri 3 februarie 2017Detalii document
1112Hot_retragere_drept_folosinta_teren_tineri_L15 3 februarie 2017Detalii document
1011Hot_indicatori_Sc_Domnesti 3 februarie 2017Detalii document
910Hot_atrib_teren_tineri_L15 3 februarie 2017Detalii document
89Hot_ aprobare_incheiere_act_aditional_COLETARE_DESEURI 3 februarie 2017Detalii document
77Hot_volum_masa_lemnoasa_2017 2 ianuarie 2017Detalii document
66Hot_retea_scolara_2017_2018 2 ianuarie 2017Detalii document
55 Hot_program_actiuni_pers_ajutor_social 2 ianuarie 2017Detalii document
44Hot_plan_analiz_acoperire_riscuri_SVSU 2 ianuarie 2017Detalii document
33Hot_desemnare_rep_ADI_apa_canalizare 2 ianuarie 2017Detalii document
22Hot_avizare_doc_finală_deşeuri 2 ianuarie 2017Detalii document
11Hotarare utilizare excedent bugetar 1 ianuarie 2017Detalii document
35Hotărâre_organigramă 7 aprilie 2017Detalii document

 

 

Hotarari ale Consiliului Local al comunei Mariselu pentru anul 2015 si 2016:

 

Nr. Crt.Nr. HotarareTitluAcceseaza Document
11privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Mariselu, pe anul 2015Hot 1 - 2016
22privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati reprezentand noua valoare la obiectivul de investitii "Reabilitare DC 15 - Magurele -Jeica.Hot 2 - 2016
33privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati reprezentand noua valoare la obiectivul de investitii `modernizare drum comunal de interes local in comuna Mariselu`Hot 3 - 2016
44privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand noua valoare la obiectivul de investitii "reabilitare si extindere cladire Scoala Generala Domnesti, comuna Mariselu"Hot 4 - 2016
55privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Mariselu, pentru anul 2016Hot 5 - 2016
66privind asumarea retelei scolare in comuna Mariselu pentru anul scolar 2016-2017Hot 6 - 2016
77privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mariselu pe anul 2016Hot 7 - 2016
88privind aprobarea transferului sumelor ce vor fi incasate in sectiunea E si in sectiunea Ahot 8 - 2016
99privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "reabilitare DC 15 Magurele Jeica"Hot 9 - 2016
1010privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "Modernizare drum comunal de interes local in comuna Mariselu"Hot 10 - 2016
1111privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul comunei Mariselu precum si Budacu de JosHot 11- 2016
1212privind aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale pentru participarea in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizateHot 12 - 2016
1313privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele majore apte de munca care beneficiaza de ajutor social in anul 2016Hot 13 - 2016
1414privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si a numarului de personal ce apartin aparatului de specialitate al primarului comunei MariseluHot 14 - 2016
1515privind aprobarea rectificarii unor inscrieri de carte funciara Hot 15 - 2016
1616privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau reprezentare a Comunei Mariselu, a institutiei Primarului - Comunei Mariselu si a Consiliului Local al Comunei MariseluHot 16 - 2016
1717privind aprobarea asocierii comunei Mariselu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Izvoarele Sieului"
1818privind alegerea de catre Consiliul Local a presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni, incepand cu martie 2016Hot 18 - 2016
1919privind aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al comunei Mariselu pe anul 2016Hot 19 - 2016
2020privind aprobarea studiului de fezabilitatesia indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii de "Alimentare cu apa localitatea Neteni, Comuna Mariselu, Judetul Bistrita-Nasaud"Hot 20 - 2016
2121privind respingerea plangerii administrative prealabile formulate de SC URBANA SA impotriva Hotararii A.G.A. A.D.I. Deseuri Bistrita-NasaudHot 21 - 2016
2222privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "Reabilitare DC15 Magurele Jeica Comuna Mariselu"Hot 22- 2016
2323privind aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "Modernizare drum comunal de interes local in comuna Mariselu"Hot 23 - 2016
2424privind inchirierea prin licitatie publica a loturilor zootehnice, propritate publica a comunei Mariselu, judetul Bistrita-NasaudHot - 24 2016
2525privind scoaterea din functiune si valorificarea prin casarea unor bunuri aflate in patrimoniul comunei MariseluHot 25 - 2016
2626privind modificarea HCL 14 care se refera la statul de functii si organigrama UATC MariseluHot 25 - 2016
2727privind aprobarea programului edilitar gospodaresc in comuna Mariselu pe anul 2016Hot 27 - 2016
2828privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei mariselu pe anul 2015 si situatiile financiareHot 28 - 2016
2929privind acordul cu privire la intabularea/inscrierea proizorie in Cartea Funciara a unor imobile proprietate publica a comunei MariseluHot 29 - 2016
3030privind participarea UATC Mariselu la GAL FDZR Bargau CalimaniHot 30 - 2016
3131privind respingerea solicitarii SC Vitalia Servicii pentru Mediu SA de modificare a tarifelorHot 31 - 2016
3232privind aprobarea inchirierii pajistilor proprietatea comunei MariseluHot 32 - 2016
3333privind aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare in judetul BN Hot 33 - 2016
3434privind preluarea ca venit la bugetul local a excedentului rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral din venituri proprii in soldul 82.F.98.00.00Hot 34 - 2016
3535privind aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al UATC Mariselu 2016Hot 35 - 2016
3636privind modificarea inventarului bunurilor care fac din domeniul public al comunei MariseluHot 36 - 2016
3737privind rezilierea contractului de concesiune nr.3218 din 17/06/2015, incheiat cu doamna Costinea Elena-DomnitaHot 37 - 2016
3838privind rezilierea actului aditional nr. 1588/17.04.2016 si a contractului de concediune 1364/21.03.2013 incheiat cu ACT DomnestiHot 38 - 2016
3939privind insusirea documentatiei tehnice de actualizare informatii cadastrale pentru imobilele din comuna Mariselu, loc. Domnesti-MânzărieHot 39 - 2016
4040privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3001/10.06.2015 incheiat cu ACT MariseluHot 40 - 2016
4141privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3006/10.06.2015 cu ACT BirlaHot 41 - 2016
4242privind rezilierea contractului de concesiune nr. 3238/18.06.2015 incheiat cu ACT SantioanaHot 42 - 2016
4343privind trecerea imobilului teren in suprafata de 3345 mp si constructia aferenta acestuia, situata in intravilanul localitatii Domnesti, in domeniul privat al comunei MariseluHot 43 - 2016
4444privind aprobarea Planului de ocuparea functiilor publice pentru anul 2016Hot 44 - 2016
4545privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investitii ”Modernizare strazi in comuna Mariselu”Hot 45 - 2016
4646privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei MariseluHot 46 - 2016
4747privind aprobarea Acordului de Cooperare intre A.D.I. Izvoarele Sieului si CL Mariselu pentru organizarea si exercitarea functiei de audit internHot 47 - 2016
4848privind implementarea proiectului ”Modernizare Strazi in comuna Mariselu”Hot 48 - 2016
4949privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei MariseluHot 49 - 2016
5050privind aprobarea inchirierii suprafetelor de pajisti proprietatea comunei Mariselu crescatorilor de animale din comunaHot 50 - 2016
5151privind insusirea raportului de evaluare si vanzarea directa a terenului in suprafata de 767 mp situat in loc. Domnesti, com. MariseluHot 51 - 2016
5252privind alegerea comisiei de validareHot 52 - 2016
5353privind validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din 5 iunie 2016Hot 53 - 2016
5454privind constituirea Consiliului Local al Comunei MariseluHot 54 - 2016
5555privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului LocalHot 55 - 2016
5656privind alegerea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local a Comunei MariseluHot 56 - 2016
5757privind alegerea viceprimarului comunei Mariselu Hot 57 - 2016
5858privind trecerea imobilului teren in suprafata de 2514mp situat in intravilanul loc. Domnesti din domeniul public al Statului in domeniul public al comuneiHot 58 - 2016
5959privind trecerea unor imobile teren situate in intravilanul loc. Domnesti din domeniul privat al comunei Mariselu in domeniul public al comunei MariseluHot 59 - 2016
6060privind respingerea solicitarii SC Vitalia Servicii pentru Mediu SA de modificare a tarifelorHot 60 - 2016
6161privind desemnarea reprezentatului legal al proiectului cu finantare europeana ”Reabilitare Camin Cultural in localitatea Mariselu, comuna Mariselu, jud. Bistrita-Nasaud”Hot 61 - 2016
6262privind acordul cu privire la intabularea/inscrierea in cartea funciara a imobilului Camin Cultural si al terenului aferent, situat in intravilanul loc. Domnesti, proprietate publica a comunei MariseluHot 62 - 2016
68Hot. modificare inventar drumuriDetalii Document
69Hot. privind modificarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a numărului de personal Detalii Document
70Hot. Rectificare BUGET 2016Detalii Document
71Hot. reabilitare modernizare iluminat publicDetalii Document
72Hot. inscriere CF teren MărişeluDetalii Document
73Hot. normative cheltuieli carburantDetalii Document
74Hot. modificare comisie inventariereDetalii Document
75Hot. proced. negociere coletare deseuriDetalii Document
76Hot. desemnare reprezentant VICE CONSTRUCT PEROMDetalii Document
77Hot. reziliere contract ZavoianDetalii Document
78Hot. desemnare reprezentant ADI APĂDetalii Document
79Hotărâre ajutor inmormantare Drăguş TitieniDetalii Document
80Hot. desemnare reprezentant ADI DESEURIDetalii Document
81Hot. Regulament Consiliu Local Detalii Document
82Hot. impozite si taxe 2017Detalii document
83Hot taxe speciale 2017Detalii document
84Hot_desemnare_reprezentant_comisie_evaluare_scoalaDetalii document
85Hotărâre_inscriere_CF_drumuri_agricoleDetalii document
86Hotărâre_numire_cadru_tehnic_incendiiDetalii document
87Hotărâre_prelungire_PUGDetalii document
88Hotărâre_revocare_HCL88_SF_drumuriDetalii document
89Hotărâre_revocare_HCL89_implementare_proiect_drumuri_agricDetalii document
90Hotărâre_situatii_financiare_trim1_2016Detalii document
91Hotărâre_situatii_financiare_trim2_2016Detalii document
91Hotărâre_situatii_financiare_trim3_2016Detalii document
Hotărâre_ număr_utilizatori_serviciu_salubrizareDetalii document
Hotărâre_avizare_doc_finală_deşeuriDetalii document
Hotărâre_desemnare_rep_ADI_apa_canalizareDetalii document
Hot_plan_analiz_acoperire_riscuri_SVSUDetalii document
Hot_program_actiuni_pers_ajutor_socialDetalii document
Hot_retea_scolara_2017_2018Detalii document
Hot_volum_masa_lemnoasa_2017Detalii document
Hotarare_utilizare_excedent_bugetarDetalii document
Hot_aviz_documentaţie_DESEURIDetalii document
Hot_presedinte_sedintăDetalii document
Hot_Rect_BUGET_2016Detalii document
Hotărâre_situatii_financiare_trim4_2016Detalii document