Stare Civila

Înregistrarea decesului

ÎNREGISTRAREA DECESULUI CADRU LEGAL  Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicată, cu modificările ulterioare; Metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de s...

Încheierea căsătoriei

CADRU LEGAL Codul civil, Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificările ulterioare, Metodologia pentru aplicarea unitara  a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, aprobată pr...

Înregistrarea nașterii

CADRU LEGAL:  Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila , Metodologia pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, aprobată prin H.G. nr. 64 /2011 COMPETENTA: Servic...