Anunț prealabil privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 133 și 134