Anunț privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic