Anunțuri

Anunț licitație loturi de pășune disponibile, proprietatea publică a comunei

23/04/2021

În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Mărișelu nr. 39/17.03.2021 modificată prin HCL 54/21.04.2021 a HCL 51/21.04.2021 și O.U.G. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

            Comuna Mărișelu, cu sediul în localitatea Mărișelu, nr. 150 , jud. Bistrița-Năsăud, email: primaria.mariselu@gmail.comtel. 0263/272710, fax: 0263/272585, în calitate de autoritate contractantă, organizează licitaţie publică deschisă cu plic închis în data de 14 mai 2021, orele 1200, în sala de şedinţe a Consiliului Local Mărişelu din incinta Primăriei Comunei Mărişeluconstând în închirierea loturilor de pășune disponibile, proprietatea publică a comunei Mărişelu, situate pe teritoriul cadastral al localităţilor Domnești, Măgurele, Mărișelu, Bârla, Sântioana, Budacu de Jos şi Şaru Dornei, în suprafaţă totală de 161,50 ha, în scopul punerii în valoare şi folosirii optime prin păşunat continuu, crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice care au domiciliul pe raza unităţii administrativ-teritoriale, având animalele înscrise în Registrul National al Exploatatiilor

Proces-verbal de anulare a licitației la procedura de licitație publică privind închirierea a pajiștilor disponibile, libere de contract, proprietatea publică a comunei Mărişelu

15/04/2021

Proces-verbal de anulare a licitației la procedura de licitație publică privind închirierea a pajiștilor disponibile, libere de contract, proprietatea publică a comunei Mărişelu, crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice care au domiciliul pe raza unităţii administrativ-teritoriale, având animalele înscrise în Registrul National al Exploatatiilor.

Anunț Curs Online lansat de către Comisia Europeana - Instruire privind regulile UE pentru libera ședere si circulație

06/04/2021

Direcția Generală Afaceri Europene, Schengen și Relații Internaționale din cadrul M.A.I. ne informează cu privire la lansarea de către Comisia Europeană a cursului de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii-instruire online privind regulile UE pentru libera circulație”.

Anunț - colectare deșeuri voluminoase în 13 aprilie 2021

02/04/2021

Anunț - colectare deșeuri voluminoase în 13 aprilie 2021

Anunț - colectare deșeuri biodegradabile 27 aprilie 2021

02/04/2021

Anunț - colectare deșeuri biodegradabile 27 aprilie 2021

Anunț afișare proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu pe anul 2021

29/03/2021

Anunț afișare proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu pe anul 2021

Anunț licitație pășuni comunale

22/03/2021

32 Loturi de pășune disponibile, proprietatea publică a comunei
Mărişelu, situate pe teritoriul cadastral al localităţilor Domnești, Măgurele,
Mărișelu, Bârla, Sântioana şi Şaru Dornei, în suprafaţă totală de 148,68 ha,
conform caietului de sarcini, în scopul punerii în valoare şi folosirii optime
prin păşunat continuu, conform HCL 39/17.03.2021 și O.U.G. 57/03.07.2019. 

Balastare drumuri secundare în Comuna Mărișelu

07/12/2020

Balastare drumuri secundare în Comuna Mărișelu

Anunț cu privire la informarea faptului că în baza Hotărârii Consiliului Local Mărișelu, nr 56 din 02.12.2020, s-a aprobat acordarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor fiacale.

02/12/2020

Anunț cu privire la informarea faptului că în baza Hotărârii Consiliului Local Mărișelu, nr 56 din 02.12.2020, s-a aprobat acordarea scutirii de la plata majorărilor de întărziere și penalităților aferente obligațiilor fiacale.

Anunț măsuri suplimentare de combatere COVID 19

19/11/2020

Anunț măsuri suplimentare de combatere COVID 19

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud nr. 89 din 17.11.2020

19/11/2020

Aprobare măsuri suplimentare de combatere a noului coronacirus COVID 19

ANUNȚ Măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus COVID 19

17/11/2020


HOTĂRÂRE nr. 87 Privind aprobarea măsurilor suplimentare de combatere a noului Coronavirus COVID 19

16/11/2020

Anunț, privind solicitarea de ajutoare pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece noiembrie 2020 - martie 2021.

29/10/2020

Anunț, privind solicitarea de ajutoare pentru încălzirea locuințelor în sezonul rece noiembrie 2020 - martie 2021.

Anunț, burse grănicerești acordate studenților pentru anul universitar 2020/2021

29/09/2020

Anunț, burse grănicerești acordate  studenților pentru anul universitar 2020/2021

Anunț, burse grănicerești acordate elevilor pentru anul școlar 2020/2021 care provin din cele 44 de localități foste grănicerești

29/09/2020

Anunț, burse grănicerești acordate elevilor pentru anul școlar 2020/2021 care provin din cele 44 de localități foste grănicerești

Anunț de participare la examenul de promovare în grad profesional, Funcționar Public

21/09/2020

Anunț de participare la examenul de promovare în grad profesional, Funcționar Public

Bibliografie Funcționar Public

21/09/2020

Bibliografie Funcționar Public

Anunț de participare la examenul de promovare în grad profesional, Personal Contractual

21/09/2020

Anunț de participare la examenul de promovare în grad profesional, Personal Contractual

Bibliografie Personal Contractual

21/09/2020

Bibliografie Personal Contractual

Publicație de vânzare

01/01/2020

Vanzare prin licitație publică cu strigare dosar nr. 2030/112/2009 existent pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud.

ANUNȚ COD GALBEN ȘI PORTOCALIU

01/01/2020

Mai multe informații în documentul atașat.

DISTRIBUIRE PUBELE GALBENE PENTRU DEȘEURI RECICLABILE

01/01/2020

Reprezentanții S.C. Supercom S.A. vor fi prezenți pentru distribuirea din casă în casă a pubelelor galbene de 240 l pentru deșeuri reciclabile ( plastic și metal)

Acnunț concurs

01/01/2020

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant

Ce trebuie să știți despre noul Coronavirus

01/01/2020

Anunț

06/06/2019

Detalii document

Anunt Public

06/06/2019

Detalii document

ANUNŢ

06/06/2019

Detalii document

ANUNŢ

06/06/2019

Detalii document

ANUNŢ

06/06/2019

Detalii document

Anunt

06/06/2019

Detalii document

Anunt- Festivalul interjudetean de traditii si folclor LA POALELE MAGURII

06/06/2019

Detalii document

ANUNŢ licitatie publica

06/06/2019

Detalii document

ANUNŢ PUBLIC

06/06/2019

Detalii document

ANUNŢ LICITATIE PUBLICA

06/06/2019

Detalii document

ANUNŢ

06/06/2019

Detalii document

ANUNȚ concurs funcții publice

05/06/2019

Detalii document

ANUNT MO rasunetul

05/06/2019

Detalii document

ANUNŢ privind organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii suprafeţelor de pajişti, proprietatea comunei Mărişelu, crescătorilor de animale din comună, peroane fizice şi/sau juridice

27/05/2019

Detalii document

ANCHETA SOCIALA TIP PT BURSE

01/01/2019

Detalii document

ANUNT BURSE ELEVI 2019-2020

01/01/2019

Detalii document

ANUNT BURSE STUDENTI 2019-2020

01/01/2019

Detalii document

Ofertă vânzare teren

01/01/2019

7750 mp tren arabil loc. Sântioana

Anunt ajutor incalzire populatie 2017/2018

01/01/2019

Detalii document

Alegeri pentru Parlamentul European 2019 Delimitările secţiilor de votare din MĂRIŞELU

01/01/2019

Detalii document

Alegeri pentru Parlamentul European 2019 Delimitările secţiilor de votare din MĂRIŞELU

01/01/2019

Detalii document

Anunț de interes public

01/01/2019

ajutoare pentru încălzirea locuințelor